Wat is een Nutsschool?

Vaak verwonderen Engels sprekende bezoekers zich (met een niet te onderdrukken glimlach) over de naam van onze school. Maar ook Nederlandse voorbijgangers vragen zich vaak af waar Nutsschool nu voor staat en wat voor soort onderwijs daar gegeven wordt. Tijd voor een korte toelichting.

Een Nutsschool is opgericht door de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Een organisatie die in 1784 werd opgericht door Jan Nieuwenhuijzen. Het was in een tijd dat de overheid nog niet vanzelfsprekend de zorg voor het volk hoog in het vaandel had. Vandaar dat Nieuwenhuizen en zijn zoon Martinus overgingen tot een genootschap met als doelstelling “de verbetering van het schoolwezen en de opvoeding der jeugd als de voornaamste grondslag ter vorming, verbetering en beschaving van den burger”.

Vanaf de tijd van de industrialisatie kwamen er veel ‘midden-Nederlanders’ als kader personeel naar het zuiden, waar zeker rond Eindhoven de industrie een grote vlucht had genomen. Deze hoger opgeleide, vaak protestante, employees troffen hier in het zuiden echter alleen maar Katholieke en Openbare scholen aan. De religieuze grondslag van het Katholiek onderwijs en de kwaliteit van het openbaar onderwijs, vormde een grote belemmering voor hen om een juiste schoolkeuze te maken. De Maatschappij tot Nut van het Algemeen sprong in op de behoefte van deze nieuwe bevolkingsgroep en zij stichtten nieuwe scholen op algemene grondslag.

De onderwijssituatie in Nederland is nu dat we openbare scholen kennen, die vallen onder gemeentelijk bestuur en bijzonder scholen. Veruit het grootste gedeelte van die groep zijn confessionele scholen (Katholiek, Protestant Christelijk). De kerkgemeenschap of leden van de gemeenschap vormen daar het bestuur. Ook het Nutsonderwijs valt onder de noemer bijzonder onderwijs. Bij een Nutsschool wordt het bestuur gevormd vanuit de ouders van de school.
Nutsonderwijs is dus geen afwijkende onderwijsvorm, maar een bestuursvorm. Er zijn Montessori-, Jenaplan- en Daltonnutsscholen, maar ook scholen die gewoon werken vanuit het traditionele zogenaamde leerstofjaarklassensysteem. We rekenen onszelf tot die laatste groep.

In Breda zijn vijf Nutsscholen:

 • NBS Boeimeer
 • NBS Dirk van Veen
 • NBS De Hoogakker
 • NBS Burgst en
 • NBS Teteringen

Het bestuur wordt gevormd door de Stichting Nutsscholen Breda en bestaat uit ouders van alle vijf scholen en een Algemeen directeur (sinds september 2019 is dit Anette de Ruiter).

Het bestuur is gevestigd aan de Heerbaan 250, 4817 NL Breda, 076-5309224, secretariaat@nutsscholenbreda.nl

 

Nieuwsbrief

  Ouders en leerlingen aan het woord

  Zeer fijne ervaringen met begeleiding, juist ook toen het (eufemistisch gezegd) minder goed ging met onze zoon werden alle registers opengetrokken om hem verder te helpen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat bij Dirk van veen alleen de maximale resultaten tellen, maar dat is niet waar, of in ieder geval met een belangrijke nuance: het welzijn van het kind staat voorop. En laten kinderen die lekker in hun vel zitten nou lekkerder presteren 😉
  Bram Slabbers - Google review
  Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
  kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
  “Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
  Florentijn - 7 jaar
  Graag melden we onze zoon ... aan bij NBS Dirk van Veen. Na ons bezoek op 2 december is ons vooral bijgebleven dat zowel docenten als leerlingen de tijd nemen om met aandacht en respect met elkaar om te gaan. Dit is voor ons doorslaggevend geweest in onze keuze." “We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
  toekomstige ouder na de kennismaking
  “Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
  Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis