Stukje geschiedenis

In de Laan van Mecklenburg werd in 1953 de eerste steen gelegd voor een nieuwe Nutsschool, die heel verrassend de naam kreeg ‘Lagere Nutsschool Laan van Mecklenburg’.

De school zou de tweede Nutsschool in Breda worden (lees hier meer over het Nutsonderwijs). In de Jan Nieuwenhuijzenstraat was al zo’n twintig jaar eerder de eerste Nutsschool geopend, die nu nog steeds floreert als onze zusterschool NBS Boeimeer.

De school kende een voor die tijd revolutionair ontwerp waarbij alle lokalen van twee kanten daglicht binnenkregen; de meeste scholen hadden traditioneel een lange donkere gang waaraan de lokalen waren gesitueerd. Het eerste schoolhoofd was Dirk van Veen, die na enkele jaren in het harnas kwam te overlijden. De school werd toen naar hem vernoemd.

Een noodgebouw huisvestte tot 1985 de kleuterschool Olleke Bolleke, maar bij de invoering van het basisonderwijs in 1985, werden beide scholen samengevoegd. Nadien hebben heel wat verbouwingen gezorgd voor een fijn en fris gebouw, wat bij een eerste kennismaking soms oogt als een doolhof, maar daar schuilt misschien ook de charme. De school is in de loop van de tijd alleen maar gegroeid.

Inmiddels telt de school 16 groepen, 4 kleutergroepen en van alle andere leerjaren steeds twee. Met rond de 430 leerlingen zijn we op zich nog niet eens zo heel groot, maar hebben we ons maximum wel bereikt. Doordat we niet verder kunnen groeien maar de populariteit van de school wel blijft toenemen, moeten we (helaas) werken met een wachtlijst. Het is verstandig om uw zoon/dochter op tijd in te schrijven.

Nieuwsbrief

  Ouders en leerlingen aan het woord

  Zeer fijne ervaringen met begeleiding, juist ook toen het (eufemistisch gezegd) minder goed ging met onze zoon werden alle registers opengetrokken om hem verder te helpen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat bij Dirk van veen alleen de maximale resultaten tellen, maar dat is niet waar, of in ieder geval met een belangrijke nuance: het welzijn van het kind staat voorop. En laten kinderen die lekker in hun vel zitten nou lekkerder presteren 😉
  Bram Slabbers - Google review
  Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
  kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
  “Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
  Florentijn - 7 jaar
  Graag melden we onze zoon ... aan bij NBS Dirk van Veen. Na ons bezoek op 2 december is ons vooral bijgebleven dat zowel docenten als leerlingen de tijd nemen om met aandacht en respect met elkaar om te gaan. Dit is voor ons doorslaggevend geweest in onze keuze." “We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
  toekomstige ouder na de kennismaking
  “Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
  Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis