Studio Dirk

Talenten

Vanaf groep 4 kunnen meer – en hoogbegaafde leerlingen die extra uitdaging nodig hebben in aanmerking komen voor de projectgroep: Studio Dirk. Op dinsdag of woensdag werken zij in een kleine setting samen met juf Chantal en juf Yvonne den Reyer aan diverse projecten. Deze projecten zijn vooral gebaseerd op de taxonomie van Bloom en bieden gevarieerde en verdiepende opdrachten. Het doel van de projectgroep is om deze leerlingen met gelijkgestemden te laten (samen)werken en op individueel niveau ontwikkeling op maat te bieden. Naast de tijd die zij in de projectgroep werken, krijgen zij tevens op hun weektaak ruimte om zelfstandig in de klas hier aan verder te werken.

Naast de projectgroep bieden wij ook nog Spaans aan vanaf groep 5. Voor deelname aan Spaans wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd. Deze lessen worden verzorgd door een externe docent (mevrouw S. Stubbé-Kist).

Voor kinderen in groep 8 die op rekenkundig vlak uitdaging nodig hebben, bieden wij wiskunde aan. Deze lessen worden door een externe wiskundedocent (mevrouw M.Doets) gegeven.

In nauw overleg tussen de groepsleerkracht(en) en de intern begeleider wordt bepaald of een leerling in aanmerking komt voor extra verrijking bij de projectgroep, Spaans of wiskunde.

Zowel de projectgroep, Spaans als wiskunde wordt beoordeeld op het rapport.

Nieuwsbrief

  Ouders en leerlingen aan het woord

  Zeer fijne ervaringen met begeleiding, juist ook toen het (eufemistisch gezegd) minder goed ging met onze zoon werden alle registers opengetrokken om hem verder te helpen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat bij Dirk van veen alleen de maximale resultaten tellen, maar dat is niet waar, of in ieder geval met een belangrijke nuance: het welzijn van het kind staat voorop. En laten kinderen die lekker in hun vel zitten nou lekkerder presteren 😉
  Bram Slabbers - Google review
  Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
  kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
  “Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
  Florentijn - 7 jaar
  Graag melden we onze zoon ... aan bij NBS Dirk van Veen. Na ons bezoek op 2 december is ons vooral bijgebleven dat zowel docenten als leerlingen de tijd nemen om met aandacht en respect met elkaar om te gaan. Dit is voor ons doorslaggevend geweest in onze keuze." “We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
  toekomstige ouder na de kennismaking
  “Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
  Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis