Dirk & Ko

..en het moge duidelijk zijn dat ‘Dirk’ onze basisschool vertegenwoordigt en dat de ‘Ko’ hier een afgeleide is van Kober.

Aangezien we met de voorschoolse opvang,  de dagopvang en de tussen- en naschoolse opvang (verzorgd door de Kober) in één gebouw zitten, spreken we van een brede school of zelfs van een Kindcentrum. In ons gebouw begint om 7:30 uur de voorschoolse opvang, terwijl er in een aparte vleugel ook de 0-4 jarigen al een plekje hebben. Soms wordt er ook gegeten bij de naschoolse opvang, maar de meesten zijn toch wel rond half zeven  ’s avonds weer vertrokken.

Waar het kan doen we ook activiteiten samen en de peutertjes van de dagopvang vinden het maar wat leuk om in de grote gymzaal te spelen of te komen kijken naar de musical van groep 8!

Voor de Kober-informatie over Dirk & Ko kunt u ook kijken op hun website

 

 

 

   juffrouw Anja is onze vaste coördinator van het overblijfteam.

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis