Groene Voetstappen

Als school doen wij van deze week, van 22 t/m 26 maart, weer mee aan het project Groene Voetstappen. Groene Voetstappenis een landelijke bewustwordingsactie van het klimaatverbond Nederland. Aan dit project doen ieder jaar tienduizenden kinderen mee, waaronder ook de kinderen van de Dirk van Veen.

De kinderen zetten zich gedurende de week van de Groene Voetstappenin voor duurzaamheid en verkeersveiligheid. In deze week proberen de kinderen zoveel mogelijk lopend, fietsend, steppend, skatend naar school te komen. Voor elke heen- en/of terugreis in die week, die te voet, per fiets en/of step wordt afgelegd, krijgen leerlingen in de klas Groene voetstappunten. Sommige ouders en kinderen ontkomen er niet aan om met de auto naar school te komen. Ook voor deze kinderen hebben we iets bedacht. Door een aantal straten eerder uit de auto te stappen en een stuk naar school te wandelen kun je ook Groene Voetstappuntenverdienen. Je kunt natuurlijk ook altijd nog denken aan het ‘carpoolen’, samen met je vrienden in één auto naar school. Dat is niet alleen duurzaam, maar ook nog eens gezellig!

Nieuwsbrief

  Ouders en leerlingen aan het woord

  Zeer fijne ervaringen met begeleiding, juist ook toen het (eufemistisch gezegd) minder goed ging met onze zoon werden alle registers opengetrokken om hem verder te helpen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat bij Dirk van veen alleen de maximale resultaten tellen, maar dat is niet waar, of in ieder geval met een belangrijke nuance: het welzijn van het kind staat voorop. En laten kinderen die lekker in hun vel zitten nou lekkerder presteren 😉
  Bram Slabbers - Google review
  Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
  kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
  “Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
  Florentijn - 7 jaar
  Graag melden we onze zoon ... aan bij NBS Dirk van Veen. Na ons bezoek op 2 december is ons vooral bijgebleven dat zowel docenten als leerlingen de tijd nemen om met aandacht en respect met elkaar om te gaan. Dit is voor ons doorslaggevend geweest in onze keuze." “We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
  toekomstige ouder na de kennismaking
  “Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
  Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis