Nieuwe ouders

Welkom

Fijn dat u belangstelling heeft voor de Nutsbasisschool Dirk van Veen. Naast de informatie die u op deze website kunt lezen, willen we u graag in een gesprek en rondleiding vertellen over de gang van zaken op onze school. U kunt voor een nadere kennismaking naar school bellen. In de ochtend is ons secretariaat bemand en kan Marjolijn Burgering een afspraak maken met iemand uit ons managementteam. Ook kunt u het contactformulier invullen, dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op!

Als u na een nadere kennismaking besluit voor onze school te kiezen, dan kunt u het inschrijfformulier invullen. Dit kunt u aanvragen via info@nbsdirkvanveen.nl of download hier.

Wettelijk gezien is het slechts toegestaan op één school in te schrijven. Wij zijn verplicht de gegevens van bij ons ingeschreven leerlingen te synchroniseren met de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U krijgt van ons een bevestigingsbericht van inschrijving.

Instroom van vierjarigen

Bij instroom van een vierjarige neemt de kleuterleerkracht waarbij uw kind in de groep komt, ca. 6 weken voor aanvang contact op om afspraken te maken over kennismaking en instroom; de kleuterleerkracht is contactpersoon. Zij spreekt met u 2 oefenmomenten af waarop uw kind kan komen kennismaken in zijn/haar toekomstige klas. Daarnaast kan de groepsleerkracht u ook nog informatie geven die voor de start belangrijk is.

Aanmelding van oudere kinderen

Bij de inschrijving zijn gegevens van een vorige school van uw kind belangrijk: zij bepalen in welk leerjaar wij het kind kunnen plaatsen. Wij nemen altijd contact op met de school van herkomst. Het management bepaalt vervolgens in welke groep uw kind geplaatst wordt en maakt met u afspraken over de start van uw kind.

Voorkeuren

Over het voorkeur aangeven voor een bepaalde groep of een bepaalde leerkracht merken wij het volgende op: het belang dat wij hechten aan een gelijkmatige verdeling van jongens en meisjes, oudsten en jongsten over verschillende groepen maakt dat wij geen mogelijkheden hebben om gehoor te geven aan een eventuele voorkeur. In principe plaatsen we broertjes en zusjes niet tegelijkertijd in dezelfde groep. De directie kán in bijzondere situaties afwijken van dit beleid.

Gegevens

We dringen er op aan uw kinderen, maar ook broertjes en zusjes tijdig aan te melden. Bij te veel aanmeldingen voor een bepaald leerjaar werken wij met een wachtlijst.

Om onze administratieve gegevens up-to-date te houden vragen wij u dringend om adreswijzigingen, veranderingen van telefoonnummer, mailadres etc. steeds schriftelijk aan de administratie van onze school door te geven of te wijzigen via de Parro-app. Met al deze gegevens zal in het kader van de wet op de privacy vertrouwelijk worden omgegaan.

Nieuwsbrief

  Ouders en leerlingen aan het woord

  Zeer fijne ervaringen met begeleiding, juist ook toen het (eufemistisch gezegd) minder goed ging met onze zoon werden alle registers opengetrokken om hem verder te helpen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat bij Dirk van veen alleen de maximale resultaten tellen, maar dat is niet waar, of in ieder geval met een belangrijke nuance: het welzijn van het kind staat voorop. En laten kinderen die lekker in hun vel zitten nou lekkerder presteren 😉
  Bram Slabbers - Google review
  Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
  kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
  “Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
  Florentijn - 7 jaar
  Graag melden we onze zoon ... aan bij NBS Dirk van Veen. Na ons bezoek op 2 december is ons vooral bijgebleven dat zowel docenten als leerlingen de tijd nemen om met aandacht en respect met elkaar om te gaan. Dit is voor ons doorslaggevend geweest in onze keuze." “We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
  toekomstige ouder na de kennismaking
  “Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
  Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis