Het team

 

Het team bestaat uit directieleden , Intern Begeleider (IB), groepsleerkrachten, vakleerkrachten, onderwijsassistenten, een ICT-coördinator en onderwijsondersteunend personeel (administratieve kracht en de conciërges). Omdat de school groot is én het schoolmanagement veelomvattend, heeft ieder eigen taken. De locatieleider isverantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en is ze aanspreekpunt voor u als ouder.

We proberen het zo te regelen dat kinderen -buiten stagiaires- te maken krijgen met 1 of 2 vaste leerkrachten. Als er twee leerkrachten voor een klas staan is er sprake van een duobaan. Deze leerkrachten zijn dan samen een taakverdeling overeengekomen. Ze zijn samen verantwoordelijk.

Onze school biedt onderdak aan stagiairs van uiteenlopende opleidingen: de PABO (leraren), MBO Sociaal Pedagogisch Werk (onderwijsassistenten), ALO (gymleraren en sportinstructeurs) en MBO-ICT (computerdeskundigen). We proberen het aantal stageplaatsen evenredig te verdelen over de groepen. De vaste leerkracht blijft eindverantwoordelijke. Uitzondering is ‘de Leraar In Opleiding’. Een LIO is een leerkracht die klaar is met school. Voor het behalen van zijn diploma – en het opdoen van realistische praktijkervaring – moet hij een langere aaneengesloten periode zelfstandig een groep draaien. De groepsleerkracht begeleidt de LIO maar hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Verder moet de  LIO – net als bij een reguliere baan – solliciteren.

 

MT:

Directeur: Ronald Theuns
Locatieleider: Simone Hendrikx
IB: Babette Rademakers  & Anita Nuijten

Speciale taken:

ICT-coördinator: Pieter Stoop
RT: Anita Nuijten

Onderwijsondersteunend personeel:

Administratie: Mariëlla van Dommelen
Conciërges: Ad Biemans en Jaap Klootwijk

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis