Het team

 

Het team bestaat uit een directeur, twee locatieleiders met gedeeld locatieleiderschap, een Intern Begeleider (IB), de RT-er, groepsleerkrachten, vakleerkrachten (Engels en bewegingsonderwijs), onderwijsassistenten, een ICT-coördinator en het onderwijsondersteunend personeel (een administratieve kracht en een conciërge). Omdat de school groot is én het schoolmanagement veelomvattend, heeft ieder eigen taken. De directeur vormt samen met de locatieleiders het MT en zij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en het aanspreekpunt voor u als ouder.

We proberen het zo te regelen dat kinderen -buiten stagiaires- te maken krijgen met 1 of 2 vaste leerkrachten. Als er twee leerkrachten voor een klas staan is er sprake van een duobaan. Deze leerkrachten zijn dan samen een taakverdeling overeengekomen. Ze zijn samen verantwoordelijk.

Onze school biedt onderdak aan stagiairs van uiteenlopende opleidingen: de PABO (leraren), MBO Sociaal Pedagogisch Werk (onderwijsassistenten), en ALO (gymleraren en sportinstructeurs). We proberen het aantal stageplaatsen evenredig te verdelen over de groepen. De vaste leerkracht blijft eindverantwoordelijke. Uitzondering is ‘de Leraar In Opleiding’. Een LIO is een leerkracht die klaar is met school. Voor het behalen van zijn diploma – en het opdoen van realistische praktijkervaring – moet hij een langere aaneengesloten periode zelfstandig een groep draaien. De groepsleerkracht begeleidt de LIO maar hoeft niet altijd aanwezig te zijn. Verder moet de LIO – net als bij een reguliere baan – solliciteren.

Babette Rademakers

Directeur
ma-di-woe-do-vrij

Simone Hendrikx

Locatieleider
di-woe-vrij

Dennis de Jager

Groepsleerkracht 8A, Locatieleider, Techniek,
ma t/m vr

Sandra van Erve

Interne Begeleider leerlingenzorg (IB)
di-wo-vrij

Annemiek Duivendijk

Groepsleerkracht 1/2E en 6A & Coördinator Cultuur en Verkeer
ma-do-vrij

Gemma Achterberg

Groepsleerkracht 1-2D; de blauwe klas
wo-do-vr

Lindsay Verheij

Groepsleerkracht groep 1-2E; de oranje klas
ma-di-wo

Marleen Kuijpers

groepsleerkracht 1-2B; de groene klas
ma-di-wo-vrij

Pascale Spierings

Groepsleerkracht kleuterbouw
wo en (soms) vr in 1-2A en donderdag 1-2B

Saskia Brouwers

Groepsleerkracht 1-2A; de gele klas
ma, di, do en vr (soms)

Verele Freije

Groepsleerkracht 1-2C; de rode klas
ma t/m vr

Xanne Demes

Groepsleerkracht groep 1-2D; de blauwe klas
ma-di-wo

Caroll-Ann den Hartog

Groepsleerkracht 6B en MR
ma-di-woe-do-vrij

Hilde den Koeijer

Groepsleerkracht 5A- CAO-werkgroep
ma-di-woe-do-vrij

Hilde Verhaert

Groepsleerkracht 6A
woe-do

Jolanda van Beers

Groepsleerkracht 4A
woe-do-vrij

Lieke Roelandt

Groepsleerkracht groep 5A
ma-di-wo-vr

Lisette van der Stap-Dirne

Groepsleerkracht 4B
ma-di-woe-do

Minke Westerveld

groepsleerkracht groep 4a en 4b
ma-di-vr

Ronald van Loon

Groepsleerkracht 3B
ma t/m vr

Yvonne Floren

Groepsleerkracht 3A, Vertrouwenspersoon
ma-di-wo-do-vr

Chantal van Seeters

Groepsleerkracht 7B en Studio Dirk BB
di (studio) en do-vrij

Manon van den Brand

Groepsleerkracht 8a
ma-di-woe

Marieke Luijerink

Groepsleerkracht 8B
woe-do-vrij

Nicole Reichgelt

Groepsleerkracht 5 en 7
ma-di-wo-do

Remco Bisschop

Groepsleerkracht 7B
ma t/m vr

Sonny Hos

ma-di Groepsleerkracht 8B en wo Studio Dirk middenbouw
ma-di-wo

Angelique Grippeling

Vakleerkracht Engels & onderwijsassistent
di-woe-do

Anita Nuijten

RT
ma-di-woe-vrij

Annelies van Brink

onderwijsassistent
di-woe-do

Bianca de Jong

Onderwijsassistent
Ma-di-woe-do

Daniëlle Zandbergen

onderwijsassistent
ma-di-wo

Jelly Veurman

Onderwijsassistent
ma-di-woe-do

Kees van Bezouw

Conciërge
ma-vr (7:30-11:00u)

Marjolijn Burgering

Administratie
ma-di-wo-do-vrij (8:00 - 12:00 uur)
Pieter Stoop

Pieter Stoop

Taakverlichting en Ondersteuning
Ma-och, Woe en Vrij-och

Simone van Meer

Onderwijsassistent
ma-di-do

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis