(G)MR NBS Dirk van Veen

Onze school kent ook zijn wettelijk verplichte medezeggenschapsraad, de MR, én we nemen tevens deel aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de Stichting Nutsscholen, de GMR.

De MR kent een vertegenwoordiging van 3 ouderleden en 3 teamleden, die statutair zijn gekozen door hun eigen achterban; de oudergeleding kiest uit hun midden 3 vertegenwoordigers en het team doet hetzelfde. De zittingsperiode is drie jaar, en aldus ontstaat een roulatiesysteem waarbij jaarlijks één ouderlid en één teamlid wordt vervangen of herkozen.

De hele procedure kunt u nalezen in het huishoudelijk reglement, dat u kunt terugvinden bij de downloads (of klik hier)

Namens het team hebben zitting:

  • Juf Marleen van Kuijpers
  • Juf Lisette Dirne
  • Juf Caroll Ann den Hartog

De ouders worden vertegenwoordigd door:

  • Mevrouw Lonneke Vossenberg – Bloem
  • Mevrouw Caroline Beck – Stok
  • De heer Ruud Vrolijk

U kunt de leden van de MR benaderen door een mail te sturen aan: mr@nbsdirkvanveen.nl

 

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis