Dirk & Ko opvang

 

Daar we met de voorschoolse opvang, de dagopvang en de tussen- en naschoolse opvang in één gebouw zitten, spreken we van een brede school of van een Kindcentrum. In ons gebouw begint om 7.30 uur de voorschoolse opvang, terwijl  in een aparte vleugel ook de 0-4 jarigen al een plekje hebben. Soms wordt er ook gegeten bij de naschoolse opvang, maar de meesten zijn toch wel rond half zeven ’s avonds weer vertrokken.

Waar het kan doen we ook activiteiten samen en de peutertjes van de dagopvang vinden het maar wat leuk om in de grote gymzaal te spelen of bijvoorbeeld te komen kijken naar de musical van groep 8!

De tussenschoolse opvang (TSO) wordt verzorgd door school zelf in samenwerking met de medewerkers van KOBER. In principe blijft iedere leerling tussen de middag gezellig op school een boterham eten. Hiervoor wordt per kwartaal een factuur naar de ouders gestuurd. Mocht een leerling geen gebruik maken van de TSO, dan is dat ook geen probleem en dient dat bekend te zijn bij de administratie. Voor langdurig afwezigen hebben wij een coulance-regeling.

De voorschoolse- en naschoolse opvang (BSO) wordt in zijn geheel verzorgd door KOBER. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u graag naar: Dirk & Ko.

Juffrouw Anja is onze vaste coördinator van het overblijfteam.

 

 

 

Kober kinderopvang
Ben je in verwachting of heb je jonge kinderen en wil je de zorg voor je gezin graag combineren met je werk of je studie? Dan zit je goed bij Kober. Of je nu een kinderdagverblijf zoekt, peuteropvang of buitenschoolse opvang; we bieden je kind een vertrouwde plek en een uitdagende speel- en leeromgeving. Daarnaast kun je ook vaak voor het overblijven bij Kober terecht.

Kansen voor ieder kind
De beste kansen voor ieder kind. Daar draait het om bij Kober kinderopvang. We zien kinderopvang als een plek waar spelen en leren bij elkaar komen. Een plek waar kinderen zich in alle vrijheid ontwikkelen. Wij begeleiden hen daarbij. Passend bij wie ze zijn en wat ze nodig hebben. Dat doen we met veel plezier. Want niets geeft meer voldoening dan zien hoe een kind groeit en verder komt.

Meer weten over onze kinderopvang?
Op kober.nl lees je alles over onze kinderdagverblijven, peuteropvang, buitenschoolse opvang. En hoe we samen met jou als ouder een basis leggen voor een leven lang ontwikkelen. Onze pedagogische visie is daarbij het vertrekpunt. Wil jij ook de kracht van Kober ervaren? Kom dan eens langs. Met ruim 200 locaties in de regio zijn we altijd dichtbij.

Meer weten over het overblijven?
Ook dat is goed geregeld via Kober. Op onze website vind je informatie over aanmelden, de scholen waar we het overblijven verzorgen en meer.

We zien je graag.

 

Kober kinderopvang
www.kober.nl
(076) 504 56 00 of 605

 

…en het moge duidelijk zijn dat ‘Dirk’ onze basisschool vertegenwoordigt en dat de ‘Ko’ hier een afgeleide is van Kober.

Nieuwsbrief

  Ouders en leerlingen aan het woord

  Zeer fijne ervaringen met begeleiding, juist ook toen het (eufemistisch gezegd) minder goed ging met onze zoon werden alle registers opengetrokken om hem verder te helpen. Je hoort mensen wel eens zeggen dat bij Dirk van veen alleen de maximale resultaten tellen, maar dat is niet waar, of in ieder geval met een belangrijke nuance: het welzijn van het kind staat voorop. En laten kinderen die lekker in hun vel zitten nou lekkerder presteren 😉
  Bram Slabbers - Google review
  Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
  kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
  “Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
  Florentijn - 7 jaar
  Graag melden we onze zoon ... aan bij NBS Dirk van Veen. Na ons bezoek op 2 december is ons vooral bijgebleven dat zowel docenten als leerlingen de tijd nemen om met aandacht en respect met elkaar om te gaan. Dit is voor ons doorslaggevend geweest in onze keuze." “We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
  toekomstige ouder na de kennismaking
  “Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
  Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis