COVID-19

Wel of niet naar school?

Zie:  Beslisboom 2-12-2020

Ouders in school

Helaas mogen we, op advies van onze Stichting, geen ouders ontvangen in de school. Wilt u iemand spreken, maak dan even een afspraak via telefoon, mail of Parro. Wilt u iets afgeven voor uw kind, doe dit dan aan de deur aan één van onze teamleden.

Schooltijden

Om te voorkomen dat er teveel volwassenen voor de school samenkomen hebben we de schooltijden aangepast.

Groep 1-2 brengen 8:30 – 8:45 / ophalen 14:50, op woensdag om 12:30 uur

De kinderen van groep 1 mogen door één ouder worden afgezet bij de buitendeur van hun klas. Daar staat de juf dan klaar om ze welkom te heten. Voor het kleine en het grote plein zijn dat de
schuifdeuren en voor de klas van juf Xanne/juf Gemma is dat de deur van de hoofdingang. De kinderen van groep 1 mogen tot aan de herfstvakantie tot aan de deur gebracht worden. De kinderen van groep 2 worden bij het hek afgezet en lopen onder begeleiding, of zelfstandig, naar de juf van hun groep. Stepjes mogen weer mee naar huis.

Vertrek: de ouders van de groep van juf Marleen en juf Saskia (en juf Pascale natuurlijk) verzamelen op het kleine plein. Houd afstand van elkaar. De kinderen blijven binnen bij de juf wachten. Als een kind een ouder of verzorger ziet, komt het naar buiten om vlot het plein te verlaten. Wil je iets zeggen tegen de juf? Doe dit dan even via de mail. Voor de ouders van de andere kleuterklassen gelden dezelfde afspraken als voor de zomervakantie. Bij het vieren van de verjaardag van de kinderen in de groepen 1/2 zijn ouders weer van harte
welkom.

Groep 3 en 4 brengen 8:30 – 8:45 / ophalen 14:50, op woensdag om 12:30 uur

De ingang voor de groepen 3 en 4 is via het hek aan de voorkant. Zij lopen zelfstandig naar binnen.

Groep 5, 6, 7 en 8 aanvang 8:15 – 8:30 / uit om 14:35, op woensdag om 12:15 uur

De groepen 5 t/m 8 kunnen zelfstandig via het grote plein of de hoofdingang naar binnen. Zij zorgen dat ze uiterlijk om 8:30 uur in de klas zijn.  De school is open om 8:15 uur.

Hygiëne
In de school is continu aandacht voor de hygiënemaatregelen (o.a. handen wassen) en staan deuren en ramen open waar dat kan voor optimale ventilatie. M.b.t. de luchtkwaliteit kan er in alle lokalen geventileerd worden en is iedere ruimte in school aangesloten op het luchtbehandelingssysteem (uit 2015) dat lucht afvoert van en verse lucht toevoert naar de klas.

Voor wie wil trakteren vragen we met klem om voorverpakte traktaties mee naar school te nemen.

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis