COVID-19

Schooljaar 2021-2022: we zijn begonnen!!

Corona maatregelen

Voor volwassenen is de 1.5 m regel nog van kracht. Volwassenen hoeven echter geen afstand te houden t.o.v.  kinderen en kinderen onderling ook niet. Ook de regels als handen wassen, schoonmaak, geen handen schudden e.d. blijven gelden. We vragen u om deze regels te respecteren en op het schoolplein zoveel mogelijk 1.5 m afstand te bewaren.

Daarnaast is ventilatie belangrijk. NBS Dirk van Veen heeft een centrale luchtbehandelinginstallatie die  voldoet aan de richtlijnen van RIVM en GGD. Deze ventilatie meet ook de CO2 waarde en slaat hierop aan als dit nodig is. In ons schoolgebouw heeft in de vakantie extra preventief onderhoud plaatsgevonden door Breedsaam. Zo zijn de luchtbehandelingsfilters allen vernieuwd zodat het schooljaar “fris” kan worden gestart.

Naast de mechanische ventilatie passen we ook natuurlijke ventilatie toe, de ramen en deuren staan zoveel mogelijk open. Om te controleren of dit zorgt voor een goede binnenluchtkwaliteit worden in meerdere lokalen CO2 meters geplaats zodat we, indien nodig, tijdig maatregelen kunnen nemen.

Mocht uw kind verkoudheidsklachten hebben dan mag uw kind gewoon naar school. Bij benauwdheid, koorts of veelvuldig hoesten mag uw kind niet naar school.

Twijfel of uw kind naar school kan? Hieronder vindt u de Beslisboom  van 20 augustus 2021.

Beslisboom 0 jaar t_m groep 8 – BOinK

 

Hoe gaan we naar binnen en naar buiten

 

Groep  1 en 2:

  • De groepen 1-2 a, b, c en e mogen via de schuifpui naar de klas worden gebracht
  • Groep 1-2 d mag via de eerste deur op het grote plein ( dus niet de voordeur) naar de klas worden gebracht

Groep 3 en 4:

  • De leerkrachten zijn vanaf 8.35u op het grote schoolplein om de kinderen op te halen, zij lopen om 8.40 u met de groep naar binnen.

Groep 5 t/m 8:

  • De kinderen gaan zelfstandig naar binnen via de voordeur

Pauzes

Voor de pauzes zijn er geen beperkingen.

Naar huis:

Om 14.50u zijn de kinderen uit. Alle leerkrachten lopen met hun groep naar buiten. De kleuters mogen worden opgehaald op het kleine plein. De ouders van groep 3 en 4 mogen op het grote plein wachten om hun kind op te halen. De ouders van groep 5 t/m 8 vragen we buiten het hek te wachten zodat spreiding ( 1.5 m) mogelijk is.

 

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis