COVID-19

Schooltijden tot einde schooljaar

  • Groep 1 t/m 4: inloop van 8.35 – 8.45 uur. De les start om 8.45 uur. De kinderen zijn om 14.50 uur uit, op woensdag om 12.30 uur.
  • Groep 5 t/m 8: inloop van 8.25 – 8.35 uur. De les start om 8.35 uur. De kinderen zijn om 14.40 uur uit, op woensdag om 12.20 uur.

Hoe gaan we naar binnen en naar buiten

  • De groepen 5-8 komen zelfstandig door de hoofdingang
  • De groepen 3-4 lopen via het verkeersplein (grote hek) alleen het plein op
  • De groepen 1-2 a en b komen via het plein bij het kinderdagverblijf, groep 1-2 c en 1-2 e via het kleine fietsenpoortje en groep 1-2d via de hoofdingang.

Ouders van groep 1-2 mogen meelopen naar de schuifpui als dit nodig is.

Pauzes

Tot het einde van dit schooljaar blijven de groepen tijdens de pauzes in de bestaande cohorten.

Ouders in school

We mogen weer ouders in school ontvangen maar dienen nog steeds de 1,5 m in acht te nemen.

Hygiëne
In de school is continu aandacht voor de hygiënemaatregelen (o.a. handen wassen) en staan deuren en ramen open waar dat kan voor optimale ventilatie. M.b.t. de luchtkwaliteit kan er in alle lokalen geventileerd worden en is iedere ruimte in school aangesloten op het luchtbehandelingssysteem (uit 2015) dat lucht afvoert van en verse lucht toevoert naar de klas.

Voor wie wil trakteren vragen we met klem om voorverpakte traktaties mee naar school te nemen.

Uit protocol basisonderwijs 23 juni 2021

Kinderen tot en met de basisschoolleeftijd mogen naar de
basisschool:
• als ze af en toe hoesten;
• met bekende chronische luchtwegklachten, astma of hooikoorts
zonder koorts of benauwdheid.

Zij moeten thuisblijven als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn);
• het kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of
benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest.
• als zij getest gaan worden en/of in afwachting zijn van het
testresultaat;
• het kind een contact is van een patiënt met een bevestigde
COVID-19 infectie;
• het kind bij iemand in huis woont die, naast milde klachten die
passen bij COVID-19, ook koorts heeft en/of benauwd is. Dan
geldt: iedereen in het huis blijft thuis totdat die persoon een
negatieve testuitslag heeft;

Kinderen die na 7 dagen nog steeds dezelfde milde klachten hebben, mogen ook weer naar school.

Testen van kinderen jonger dan 12 jaar wordt dringend geadviseerd
als:
• het kind verkoudheidsklachten heeft (zoals loopneus,
neusverkoudheid, niezen en keelpijn),
• de klachten niet (alleen) bestaan uit verkoudheidsklachten (bijv.
als er ook sprake is van hoesten, koorts en/of benauwdheid), of het
kind anderszins ernstig ziek is,
• er een indicatie is in het kader van een bron- en contactonderzoek,
• het kind deel uitmaakt van een uitbraakonderzoek.
Kinderen die getest worden, blijven thuis totdat de uitslag bekend is.

Voor het volledige protocol: https://www.lesopafstand.nl/app/uploads/Protocol-basisonderwijs.pdf

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis