Buitengewoon verlof

In voorkomende gevallen, kan het zijn dat uw kind(eren) vanege bijzondere omstandigheden, één of enkele dagen afwezig zullen zijn. Dan gaat het uiteraard niet om ziekte, maar om bijvoorbeeld een geplande activiteit als een trouwdag, huwelijksjubileum of zelfs een vakantie buiten de schoolvakanties om.

School kan in een aantal gevallen Buitengewoon verlof verlenen, maar dat is wel gebonden aan strikte voorwaarden. De bepalingen vanuit de overheid leest u hier

Mocht u buitengewoon verlof aanvragen, dan dient u een formulier in te vullen en op school in te leveren. De directie besluit vervolgens of het verlof verleend wordt! Het is hieronder te downloaden formulier is dus geen mededeling maar een verzoek. U krijgt schriftelijk een toestemming of een afwijzing.
Het verlof dient zes weken (indien mogelijk) voorafgaand aan het verlof te worden aangevraagd.

Formulier Bijzonder Verlof

 

Ouders en leerlingen aan het woord

Gehoord bij het kleuter-verstoppertje... "Je moet daar tot 20 tellen." "Ik kan nog niet tot twintig tellen." "Tel dan maar tot 19." "Oké.... één, twee, drie......"
kleuter uit de oranje klas - 4 jr.
“Bij ons op school zijn alle juffen en meesters altijd zo lief. Ze lachen altijd en helpen je wanneer je iets heel moeilijk vindt. Maar het leukste is pauze...”
Florentijn - 7 jaar
“We vonden het heel leuk om samen op de Dirk van Veen te zijn en waren onder de indruk van de energie en motivatie van de leerkrachten. Wat wordt er goed nagedacht over de manier van lesgeven en begeleiding. Een nieuwe wereld die voor ons open ging. We zouden onze dochter heel graag in willen schrijven. Ik stuur in een aparte mail het inschrijfformulier toe. Het is nog ver vooruit maar ik weet zeker dat zij het goed naar haar zin gaat hebben op de Dirk van Veen.”
toekomstige ouder na de kennismaking
“Maandag 7 oktober kwam de Leerlingenraad van Nutsbasisschool Dirk van Veen uit Breda een prachtig cadeau brengen voor Amphia. Tijdens het zomeravondfeest in september werden allerlei lekkernijen, drankjes en snuisterijen verkocht voor het goede doel. En de Leerlingenraad had unaniem gekozen voor de Vrienden van Amphia. Voorwaarde is wel dat de opbrengst van EUR 1.350,00 geheel ten goede komt aan kind-patiënten van Amphia.”
Giel Baaij - Amphia Ziekenhuis